Política de privacitat RGPD

 

A EKITEK ens importen els nostres usuaris i clients, i estem compromesos amb els seus drets i la defensa de la seva privacitat. Aquesta política expressa com tractem i protegim la informació personal de totes les persones que es relacionen amb EKITEK.ES a través d’aquesta web.

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Annapurna Cakes, t’informa que, mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, prestes el teu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les Dades que proporciones, siguin tractats per EKITEK PROTECCIÓ I VESTUARI PROFESSIONAL, S.L. , com a responsable del tractament, i sobre els quals s’apliquen les mesures de seguretat, tècniques i organitzatives previstes en la normativa vigent.

 

 

Advertencia a menors d’edat

Respectant el que s’estableix en els articles 8 del RGPD i 7 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de manera lícita per EKITEK.ES. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest solo es considerarà lícit en la mesura en la qual els mateixos l’hagin autoritzat.

Si és menor de 14 anys i ha accedit a aquest lloc web sense avisar als seus pares no s’ha de registrar com a usuari.

 

Responsable del tractament

Santi Pastor Lopez

Nombre Comercial: EKITEK

NIF/DNI: B63871321

Direcció completa: C/Pau Clarís num.7 Local 08130 Santa Perpètua de Mogoda 

 

 

Com obtenim les teves dades?

SANTI PASTOR LOPEZ gestiona la web: EKITEK.ES on se subministra informació i serveis de personalització de prendes tèxtils i marxandatge.

Les dades personals que tractem en cadascuna d’elles procedeixen dels nostres propis usuaris que recollim mitjançant:

 • Formulari de contacte
 • Formularis de registre
 • Formulari de venda
 • Formulari de subscripció
 • Legitimació per al tractament de dades

Per a contactar i subscriure’s a nostra Newsletter, es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Processem la teva informació personal amb finalitats relacionats amb activitats de màrqueting i vendes sobre la base del consentiment.

La base legal per al tractament de les dades de les persones que contractin productes o serveis oferts per EKITEK.ES, és l’execució del contracte de venda en línia.

EKITEK.ES es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús de la Botiga en línia.

En les ocasions en les quals l’Usuari degui o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per a realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut de la Botiga en línia, se l’informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

 

Categoria de dades que tractem

Les categories de dades que es tracten en EKITEK.ES són únicament dades identificatives i de transaccions realitzades a la nostra Botiga en línia. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

 

Entre la informació personal que EKITEK.ES recopila i processa s’inclou:

 • Nom i adreça física, adreces de correu electrònic , data de naixement i números de telèfon.
 • Dades transaccionals, com a productes i serveis sol·licitats, dades financeres i mètodes de pagament
 • Identificadors únics, com l’identificador del seu dispositiu mòbil o l’identificador de cookies del seu explorador.
 • Adreça ip i informació derivada de l’adreça ip, com la ubicació geogràfica;
  Informació sobre un dispositiu que utilitzi, com l’explorador, el tipus de dispositiu, el sistema operatiu, la presència o l’ús d’aplicacions, la resolució de la pantalla, i l’idioma preferit.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Les dades personals són recaptats i gestionats per EKITEK.ES amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre la Botiga en línia i els usuaris i clients de la Botiga en línia, o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Podem utilitzar informació personal d’usuaris per a millorar les nostres iniciatives comercials i promocionals i analitzar les pàgines visitades les cerques realitzades pels usuaris, per a millorar la nostra oferta de continguts i articles, personalitzar aquests continguts, la seva presentació i serveis.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social d’EKITEK.ES, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació per la Botiga en línia.

En el moment en què s’obtinguin les dades personals en els diferents formularis inclosos en la Botiga en línia, s’informarà l’Usuari sobre la fi o fins específics del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l’ús o usos que es donarà a la informació recopilada

 

A manera de resum:

 • Formulari de contacte: per a respondre als requeriments dels usuaris que es posin en contacte a través d’aquest mitjà.
 • Formulari de subscripció: per a enviar Newsletter informativa amb ofertes i propostes comercials dels comerços de la nostra Botiga en línia.
 • Formularis de Registre: que puguis crear un compte a la nostra Botiga en línia i donar accés a les seves funcionalitats, com a comprador. L’Usuari que es registri en EKITEK.ES a través del seu compte personal en una xarxa social (“Compte Personal”), consent expressament que EKITEK tingui accés, en qualsevol moment, a la totalitat de la informació continguda en el seu Compte Personal, incloent Informació Personal, interessos, gustos, contactes, data d’aniversari i qualsevol altre contingut allotjat en el seu Compte Personal.
 • Formulari de venda: També tractem dades per a gestionar la compra, incloent la gestió de la comanda, el pagament i totes les operacions relacionades amb la contractació del servei o producte triat. Això inclou enviar correus electrònics de seguiment, respostes, factures, rebuts, promocions exclusius, etc.

Existeixen altres finalitats per la qual tractem les seves dades personals:

Per a complir les nostres obligacions legals: Tractarem les seves dades per a complir una obligació legal que així ho requereixi, per exemple, per a respondre a un procés legal o un requeriment d’una autoritat de control competent, com:

Protegir els drets i la seguretat dels nostres Usuaris i tercers, així com els nostres.
Complir amb els requisits legals, inclòs el compliment d’ordres judicials, sol·licituds i altres mecanismes legals apropiats.
Proporcionar informació a representants i assessors, inclosos advocats i assessors fiscals per a ajudar-nos a complir amb els requisits legals, fiscals o de seguretat.
Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
Per a gestionar les xarxes socials. Els diferents dominis associats a EKITEK.ES, tenen presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials de les pàgines oficials d’EKITEK.ES, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari. EKITEK.ES, tractarà les seves dades amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per a enviar publicitat de manera individual.

EKITEK.ES, no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni el farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden enviar dades personals d’usuaris als comerços que embenin els seus productes a la nostra Botiga en línia, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre les dades del comerç i la identitat del responsable i la finalitat de l’amb la qual el comerç utilitzarà la seva informació. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

 

Quins són els teus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EKITEK.ES, estem tractant dades personals que em concerneix, o no.

S’acorda expressament que en qualsevol moment l’usuari registrat en EKITEK.ES podrà sol·licitar la baixa o tancament de la seva sol·licitud de registre, i/o el tancament del seu compte o eliminació del seu compte i informació de la base de dades d’EKITEK.ES. Si us plau revisa la secció “Drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la informació personal”

 

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la seva cancel·lació
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservaré per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades per part d’EKITEK.ES , en aquest moment, EKITEK.ES , deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Com interessat, tens dret a rebre les dades personals que t’incumbeixin, que ens hagis facilitat i en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament quan:

El tractament estigui basat en el consentiment
Les dades hagin estat facilitats per la persona interessada.
El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

En exercir el teu dret a la portabilitat de les dades, tindràs dret al fet que les dades personals es transmetin directament de responsable a responsable quan sigui tècnicament possible.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Per a exercitar aquests drets hem habilitat un formulari específic en info@ekitek.es


Per quant temps conservarem les teves dades?

Les dades tractades es mantindran en tant no expirin els terminis legals establerts per a la conservació de dades, si hi hagués obligació legal de manteniment, o de no existir aquest termini legal, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió o arrebossat el consentiment atorgat.

Per tant, conservarem la teva Informació personal el temps necessari o permès en atenció als fins per als quals s’hagi obtingut. Els criteris emprats per a determinar els terminis de conservació inclouen la durada de la relació que hàgim mantingut amb tu i de la prestació de serveis contractada, les nostres obligacions legals.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

D’acord amb els usos de la informació personal, podem comunicar la teva informació personal a destinataris que ens ajuden a promocionar o recolzar els nostres serveis o els serveis dels nostres usuaris (“proveïdors de serveis”).

Tots els proveïdors de serveis celebren un contracte amb EKITEK.ES, que protegeix la informació personal i restringeix l’ús de qualsevol informació personal conforme a aquesta política.

Per a prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, EKITEK.ES, comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat:

 • Proveïdors de serveis externs (per exemple, serveis de processament de pagaments, utilitzem stripe, (https://www.stripe.com), processament de comandes, anàlisis, gestió campanyes de màrqueting, gestió de llocs web, e, distribució de correu electrònic, auditories i altres proveïdors de serveis similars) a fi que aquests puguin realitzar funcions comercials en nom d’EKITEK.ES.
 • Distribuïdors d’EKITEK.ES per al seguiment addicional dels interessos de l’usuari, proveïdors específics que ofereixen productes i serveis complementaris.
 • Empreses de transport per a l’enviament de comandes: Treballem amb SEUR per a l’enviament dels nostres productes.
 • Serveis d’anàlisis: Google Analytics
 • Secret i seguretat de les dades

EKITEK.ES, es compromet en l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb la finalitat d’aquest, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent de protecció de dades.

Aquesta web inclou un certificat SSL. Es tracta d’un protocol de seguretat que fa que les seves dades viatgin de manera íntegra i segura, és a dir, la transmissió de les dades entre un servidor i usuari web, i en retroalimentació, és totalment xifrada o encriptada. També inclou mesures Antispam, mesures enfront d’atacs i phishing.

Respecte a la confidencialitat del processament, EKITEK.ES , s’assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per per a processar les dades del client (inclòs el seu personal, col·laboradors i prestadors), estarà sota l’obligació apropiada de confidencialitat (ja sigui un deure contractual o legal).

Quan es presenti algun incident de seguretat, en adonar-se EKITEK.ES, haurà de notificar al Client sense demores indegudes i haurà de proporcionar informació oportuna relacionada amb l’Incident de Seguretat tal com es conegui o quan el Client el sol·liciti raonablement.

Notificació de seguretat i declaració de bretxes

En EKITEK.ES, assumim mesures raonables i apropiades per a protegir la informació personal contra pèrdua, ús indegut i accés no autoritzat, divulgació, alteració i destrucció, tenint en compte els riscos que comporta el processament i la naturalesa de la informació personal, no obstant això, si EKITEK.ES , determina que les seves dades de serveis han estat malversats (fins i tot per un empleat d’EKITEK.ES ) s’han vist exposats per una bretxa de seguretat o adquirits de manera incorrecta per un tercer, EKITEK.ES t’informarà immediatament aquesta bretxa de seguretat, apropiació o adquisició indeguda.

 

Accions de remàrqueting

La funció de remàrqueting permet a aquesta web arribar a les persones que hagin visitat EKITEK.ES anteriorment i associar una audiència determinada a un missatge concret. És a dir, el remàrqueting és un mètode per a aconseguir que els usuaris que han visitat aquest lloc tornin a fer-lo.

Com a usuari d’EKITEK.ES, has de saber que la web recopila informació per a aquesta funció de remàrqueting. La informació es recopila gràcies a aquesta funció és recollida per les cookies de Facebook i Pinterest. Pots conèixer les dades que recopilen aquestes cookies en les següents polítiques de privacitat de cada servei:

 • Píxel de Facebook

Pots inhabilitar l’ús de cookies d’un proveïdor tercer a través de la pàgina d’inhabilitació de Network Advertising Initiative. Aquest tipus de serveis permet interactuar amb xarxes socials o altres plataformes externes directament des de les pàgines d’aquesta web. Les interaccions i la informació obtinguda per aquesta web sempre estaran sotmeses a la configuració de privacitat de l’usuari en cada xarxa social. En cas que s’instal·li un servei que permeti interactuar amb xarxes socials, és possible que, encara que els usuaris no utilitzin el servei, aquest reculli dades de trànsit web relatius a les pàgines en les quals estiguin instal·lats.

 • Navegació

En navegar per EKITEK.ES es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar a l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

 • Analytics

Utilitzem aquesta informació per a analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per a recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

 

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remetis a EKITEK.ES, exonerant a EKITEK.ES, de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

 

Canvis en la política de privacitat

EKITEK.ES, es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, EKITEK.ES, anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

 

Dubtes i preguntes sobre aquesta política

Si té preguntes sobre aquesta política o si té problemes de privacitat en relació amb l’accés o amb la correcció de la informació personal, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari de consultes o escriure’ns a la següent adreça: info@ekitek.es

Encara que la majoria de les preguntes i problemes relacionats amb l’accés es poden gestionar de manera ràpida, les sol·licituds complexes poden necessitar més recerca i temps. En tals casos, els problemes se solucionaran o bé se l’informarà en relació amb la naturalesa del problema i els següents passos apropiats, en un termini de trenta dies.